ჩვენ გთავაზობთ

შპსმისო ფინკრედიტი გთავაზობთ მიიღოთ დაფინანსება უძრავი ქონების გარანტიით.

სესხის ზოგადი პირობები
 • ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი2 %.

 • სესხის ვადა: 2 თვიდან –5 წლამდე.

 • სესხის ვალუტა: აშშ დოლარი.

 • სესხის მაქსიმალური თანხა: 50,000 ლარის ექვივალენტია შშ დოლარი.

სესხის უზრუნველყოფა:
სესხის დაფარვის გრაფიკი:
სესხის გასაცემად საჭირო დოკუმენტაცია:

სესხის ზოგადი პირობები:

   • ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი 2%.

   • სესხისვადა: 2თვე.

   • სესხისვალუტა:აშშ დოლარი.

   • სესხისმაქსიმალურითანხა: 50,000 ლარისექვივალენტი აშშ დოლარი.

   • სესხისუზრუნველყოფა: უძრავი ქონება (საცხოვრებელი ბინა, სახლი, კომერციული, სავაჭროფართი, აგარაკი, მიწისნაკვეთი)

   • პირველი თვე: იფარება მხოლოდ პროცენტი.

   • მეორე თვე: იფარება პროცენტი პლიუს ძირი სრულად.

ოქროსა და ძვირფასი ქვების ლომბარდი – 2%

    • ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი2 %.

    • სესხის გაცემის საკომისიო0 %.

    • სესხისვადა 1 თვიდან -6თვემდე

დაფარვის ფორმა:

    • მხოლოდ %

სესხისუზრუნველყოფა:

    • ოქრო და ძვირფასი ქვები

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

   • პირადობის მოწმობა

ოქროს შეფასების ტარიფები (აშშ დოლარი)
სინჯი345500567800987999
ფასი121213151718

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფინკრედიტი გთავაზობთ

ავტო ლომბარდს ახალი ან მეორადი ავტომობილის უზრუნველყოფით, ავტომობილის მართივს ან გაჩერების უფლებით,დაზღვევის მოთხოვნისგარეშე შემდეგი პირობებით:

ავტოლომბარდი მართვის უფლებით
     • ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი 3,5%.

     • სესხისვადა 1 თვიდან -6თვემდე.

     • სესხის მაქსიმალური თანხა: 10 000 აშშდოლარი.

     • სესხის გაცემის საკომისიო 2-3%.

დაფარვის ფორმა:

   • მხოლოდ %.

   • პროცენტის და ძირითადი თანხის ნაწილის თანაგადაფარვა.

სესხის უზრუნველყოფა:

   • ავტო სატრანსპორტო საშუალება.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

   • პირადობის მოწმობა.

   • ავტომობილის ტექპასპორტი.

   • სხვა საჭირო დოკუმენტაცია ინდივიდუალური შემთხვევიდან გამომდინარე.

.

ავტოლომბარდი მართვის უფლების გარეშე

logoმოკლევადიანი სესხი მიმდინარე ვალდებულებების დასაფარავად. სესხის ვადის ამოწურვის შემდეგ შესაძლოა კონვერტირებულ იქნას ჩვეულებრივ სესხად.

სესხის მოქმედების ვადა – 2 თვე.

საპროცენტო განაკვეთი – 2 %.

ერთჯერადი საკომისიო – 3 %.

 

გაიგე მეტი

logoმოკლევადიანი სესხი მიმდინარე ვალდებულებების დასაფარავად. სესხის ვადის ამოწურვის შემდეგ შესაძლოა კონვერტირებულ იქნას ჩვეულებრივ სესხად.

სესხის მოქმედების ვადა – 2 თვე

საპროცენტო განაკვეთი – 2 %

ერთჯერადი საკომისიო – 3 %

 

გაიგე მეტი

სიახლეები